PRV – Výzva č. 6 uzavřená

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Pozvánka na schůzi Výběrové komise
Zápis Výběrová komise
Prezenční listina Výběrové komise

Pozvánka na schůzi Výkonné rady
Zápis Výkonné rady
Prezenční listina Výkonné rady

Seznam přijatých žádostí v rámci 6. výzvy PRV

Číslo výzvy MAS
15/000/00000/563/000146/V006
Název výzvy MASVýzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova
Datum vyhlášení výzvy MAS14. 7. 2023
Semináře pro žadateleve středu 28. 6. 2023 od 13:30 hod. pro Fichi č. 131 – Podpora nezemědělských činností
Datum příjmu žádostí o podporu17. 7. 2023
Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu
15. 9. 2023
Termín registrace projektů
na RO SZIF
31. 10. 2023

Seminář k Fichi č. 131 ve středu 28. 6. 2023 od 13.30 hodin v kanceláři MAS Telčsko
Prezentace ze semináře ke stažení

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Žádost o dotaci je možné generovat z Portálu farmáře.
  • Pro přihlášení na Portál farmáře a možnost vygenerování žádosti je potřeba si zřídit uživatelský účet (datovou schránkou nebo osobně na pobočce SZIF v Jihlavě).
  • Žádosti doporučujeme před jejich odesláním bezplatně konzultovat na MAS.
  • Konzultace je možné provádět především přes e-mail (mas@telcsko.cz), případně po předchozí telefonické domluvě osobně v kanceláři MAS.
  • Právnické osoby musí být zaregistrované do Evidence skutečných majitelů.
  • Projekt musí být zrealizován a žádost o platbu musí být podána na MAS nejpozději do 30. 6. 2025! Přičemž v rámci vyhlášené FICHE je jedním z preferenčních kritérií uvedena Doba realizace projektu, kdy budou podporovány projekty s kratší dobou realizace. Viz znění FICHE 131.

Výzva MAS TELČSKO – PRV
Text výzvy

Fiche č. 131 – Podpora nezemědělských činností – popis Preferenčních kritérií

Dokumenty FICHÍ si prosím nejprve stáhněte do počítače a poté otevřete!

Interní postupy MAS:

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

Užitečné odkazy:
1. Pravidla pro žadatele – Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě PRV na období 2014 – 2020
* Obecná část pravidel: str. 4-36
* Specifická část pravidel – podnikatelé (čl. 19.1.b): str. 55-58
* Závazné limity některých výdajů: str. 115 (společné pro všechny články), str. 120 (pro čl. 19.1.b)
2. Postup pro vygenerování a podání Žádosti o dotaci
3. Postup pro doplnění Žádosti o dotaci
4. Příručka pro zadávání veřejných zakázek
5. Příručka pro publicitu PRV
6. Postup pro podání Žádosti o platbu
7. Postup pro doplnění Žádosti o platbu
8. Příloha I Smlouvy o EU

Přílohy k žádosti:
1. Cenový marketing PRV – vzor
2. Objednávka PRV – vzor
3. Prohlášení o inovaci
4. Prohlášení o zařazení podniku