IROP – výzva č. 5

Vyhlášená nová výzva:

5. Výzva – MAS Telčsko IROP – „Podpora sociálních služeb na území MAS Telčsko“

Seznam přijatých žádostí

Zápis ze zasedání Výkonné rady k výzvě č. 5 IROP
Prezenční listina Výkonné rady 21. 5. 2020
Etické kodexy Výkonné rady

Výsledky a Zápis Věcného hodnocení projektů
Etické kodexy Výběrové komise

Číslo výzvy MAS259/06_16_072/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 5 – MAS Telčsko – IROP – Podpora sociálních služeb na území MAS Telčsko
Datum vyhlášení výzvy MAS13. 12. 2019, 8:00 hodin
Datum zpřístupnění žádostí o podporu13. 12. 2019, 8:00 hodin
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu28. 2. 2020, 16:00 hodin
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 6. 2023

Seminář – v úterý 5. 2. 2020 od 14:00  v kanceláři MAS Telčsko. 

Prezentace ze semináře

Text Výzvy č. 5 – Podpora sociálních služeb na území MAS Telčsko

Přílohy Výzvy:
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy – FNaP
Kontrolní listy – věcné hodnocení

Další dokumenty:
IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 62
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 62

Další informace k nadřazené Výzvě č. 62

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:
Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.