Aktivity 2022

Klima školy/ školní řád

Metody kritického myšlení

Hodnocení a sebehodnocení

Spolupráce s ŠPP & OSPOD

Jak dobře to u nás znáš?

Příběhy našich sousedů

Den Země

Besedy a workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Pětilístek : 4. ročník recitační soutěže malotřídních škol

Besedy s Jiřím Dědečkem

Syndrom vyhoření

Výstava Co se děje v trávě…

Besedy s Janou Šrámkovou

Malotřídky bádají

Specifické případové studie v pracovněprávních vztazích u pracovníků ve školství

Novely právních předpisu ve školství

Ze školky do školy, aneb jak děti úspěšně provést nástupem do školy

Besedy s Ester Starou

Emoce a jak s nimi pracovat ve třídě

Pohybové hry a hraní

Beseda s Danielou Krolupperovou

Sebepoškozování

Beseda s Jiřím Dědečkem

Hodnocení dětí, srovnání dětí, dopad na osobnost