IROP – Výzva č. 1

1. Výzva – MAS Telčsko – IROP – “Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko”

Seznam přijatých žádostí

Zápis ze zasedání Výkonné rady k výzvě č. 1 IROP
Prezenční listina Výkonné rady
Etické kodexy Výkonné rady

Zápis ze zasedánní Výběrové komise

Výsledky Věcného hodnocení projektů Výběrové komise


Číslo výzvy MAS160/06_16_075/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 1 – MAS Telčsko – IROP – „Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko“
Datum vyhlášení výzvy MAS30.4.18 8:00
Datum zpřístupnění žádostí o podporu30.4.18 14:00
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu31.5.18 12:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31.12.2020

Seminář – v úterý 4. 5. 2018  v kanceláři MAS Telčsko. 

Prezentace ze semináře

Text Výzvy č. 1 – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko

Přílohy Výzvy:
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Hodnoticí kritéra

Další dokumenty:
IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 68
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 68

Další informace k nadřazené Výzvě č. 68

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:
Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.