Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019 – tato Výroční zpráva není ještě ze strany Členské schůze schválená a to z důvodu celkové situace spojené s Covid-19 – bohužel se zatím členové nemohli sejít. Proto je v řešení, že by se schůze ke konci roku 2020 konala Per rollam.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018 

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010