Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022
2. Zpráva nezávislého auditora za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Přílohy Výroční zprávy za rok 2020:
1. Účetní závěrka MAS Telčsko:
a) Rozvaha
b) Výkaz zisku a ztrát
c) Příloha k účetní závěrce
2. Zpráva nezávislého auditora za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018 

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010