Dotace a výzvy 2014 – 2020

Programové období 2014 – 2020 je úspěšně za námi. V rámci tohoto období jsme měli přidělené alokace do operačních programů:

  • Operační program zaměstnanost (OPZ) – podpořeno bylo 13 projektů; CZV – 13.748.428,75 Kč z toho podpora EU – 11.669.164,43 Kč
  • Integrovaný regionální operační program (IROP) – podpořeno bylo 10 projektů; CZV – 19.605.620,23 Kč z toho podpora EU – 18.625.339,19 Kč
  • Program rozvoje venkova (PRV) – podpořeno bylo zatím 78 projektů; Dotace ve výši – 20.550.293,- Kč – v současné době se hodnotí 7. výzva a realizující se projekty z 6. výzvy.

Celkem bylo v minulém programovém období zatím podpořeno 101 projektů v rámci výše uvedených operačních programů.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) – v tomto programu bylo možné čerpat finance na:
1. opatření – Podpora zaměstnanosti – podpořeno 8 projektů
2. opatření – Sociální služby a začleňování – podpořen 1 projekt
3. opatření– Slaďování rodinného a profesního života – podpořeny 3 projekty

Integrovaný regionální operační program (IROP) – v tomto programu bylo možné čerpat finance na:
Název opatření: Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy
(SC: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy) – podpořeny 4 projekty
Název opatření: Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi
(SC: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi) – podpořeny 2 projekty
Název opatření: Investice do kapacit škol a kvalitního vzdělávání
(SC: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) – podpořeny 2 projekty
Název opatření: Investice do oprav a oživení památek
(SC: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví) – podpořeny 2 projekty

Program rozvoje venkova (PRV) – v tomto programu bylo možné čerpat na:
Fiche 151 Modernizace zemědělského podnikání:
Fiche Investice do lesnické infrastruktury:
Fiche Investice do zemědělské infrastruktury:
Fiche 131 Podpora nezemědělských činností:
Fiche Neproduktivní investice v lesích:
Fiche Modernizace lesního hospodářství a zpracování a prodeje lesnické produkce: