Územní působnost MAS Telčsko

rozloha:  34.297,8 ha
počet obyvatel: 15.025
počet obcí:  51 obcí (z toho 1 se statutem město, a 3 se statutem městys)


MAS Telčsko působí na území 51 obcí.

Všechny tyto obce souhlasily se zařazením jejich správního území do územní působnosti MAS Telčsko. Rovněž je toto území zahrnuto do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko na období 2014 – 2020.

Územní působnost neznamená členství v MAS. Každá obec může své území „poskytnout“ pouze jedné MAS a území je pak zahrnuto a řešeno ve strategickém dokumentu.

Seznam obcí:

Územní působnost MAS Telčsko – obce zařazené do území MAS Telčsko
Typologie území MAS Telčsko dle SCLLD 2014 – 2020