IROP – Výzva č. 8

Příjem žádostí je prodloužen do 30. 4. 2020!

Vyhlášená nová výzva:

Seznam přijatých projektů

Zápis ze schůze Výkonné rady
Prezenční listina Výkonné rady
Etické kodexy Výkonné rady

Zápis ze schůze Výběrové komise
Etické kodexy Výběrové komise

8. Výzva – MAS Telčsko IROP – „Bezpečnost dopravy, terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko II.“

Číslo výzvy MAS403/06_16_038/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 8 – MAS Telčsko – IROP – Bezpečnost dopravy, terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko II.
Datum vyhlášení výzvy MAS13. 12. 2019, 8:00 hodin
Datum zpřístupnění žádostí o podporu13. 12. 2019, 8:00 hodin
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu30. 4. 2020, 16:00 hodin
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 6. 2023

Text Výzvy č. 8 – Bezpečnost dopravy, terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko II

Přílohy Výzvy:
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Další dokumenty

IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 53
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 53

Další informace k nadřazené Výzvě č. 53

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:

Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.