Výzva č. 4 – PRV

Pozvánka Výběrové komise
Zápis Výběrová komise
Prezenční listina Výběrové komise

Pozvánka Výkonné rady
Zápis Výkonné rady
Prezenční listina Výkonné rady

Pozvánka Dozorčí rada
Zápis Dozorčí rady
Prezenční listina Dozorčí rady
Souhrnná zpráva Dozorčí rady

Číslo výzvy MAS15/000/00000/563/000146/V004
Název výzvy MASVýzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova
Datum vyhlášení výzvy MAS22. 06. 2020
Semináře pro žadatele02. 07. 2020
Datum příjmu žádostí o podporu22. 06. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu
31. 08. 2020
Termín registrace projektů
na RO SZIF
30. 10. 2020

Seminář k výzvě dne 2. 7. 2020:
Prezentace – informace k výzvě a k vyhlášené FICHI
Prezentace – informace Portál farmáře a podání žádosti o dotaci

Seznam přijatých žádostí v rámci 4.výzvy PRV

Výzva MAS TELČSKO – PRV: 
Text výzvy

Pozvánka na Seminář pro žadatele dne 2. 7. 2020 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Dokumenty FICHÍ si prosím stáhněte do počítače a poté otevřete!

FICHE 431 B Podpora venkova

Informace k Veřejným prostranstvím a Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven:
Bližší informace k jednotlivým podprogramům

Interní postupy MAS:
Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

Počet obyvatel v obcích – k 1.1.2020:
Počet obyvatel v obcích na území MAS Telčsko – preferenční kritérium č. 3


Užitečné odkazy:
1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a násl. registraci na ŘO SZIF
3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.
4. Formulář cenový marketing_vzor
5. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem (Příloha 21)