Aktuální výzvy PRV

Výzva č. 5 – PRV – příjem žádostí BYL UKONČEN!

Seznam podpořených a nepodpořených projektů – FICHE 432
Seznam podpořených a nepodpořených projektů – FICHE 151

Pozvánka Výběrové komise – fiche 432
Pozvánka Výběrová komise – fiche 151

Zápis Výběrová komise – fiche 432 – 3. 5. 2022
Prezenční listina Výběrové komise

Zápis Výběrové komise – fiche 151 – 17. 5. 2022
Prezenční listina Výběrová komise

Pozvánka Výkonné rady – fiche 151 a fiche 432
Zápis Výkonné rady
Prezenční listina Výkonné rady

Seznam přijatých žádostí ve FICHI 151

Seznam přijatých žádostí ve FICHI 432

Číslo výzvy MAS15/000/00000/563/000146/V005
Název výzvy MASVýzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova
Datum vyhlášení výzvy MAS17. 1. 2022
Semináře pro žadatele1. 2. 2022 od 15 hod. pro fichi č. 432-Podpora venkova
3. 2. 2022 od 13 hod. pro fichi č. 151-Modernizace zemědělského podnikání
Datum příjmu žádostí o podporu7. 2. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu
4. 4. 2022
Termín registrace projektů
na RO SZIF
17. 6. 2022

Seminář k fichi č. 432 dne 1. 2. 2022

Seminář k fichi č.151 dne 3. 2. 2022

Prezentace ze semináře dne 1. 2. 2022

Prezentace ze semináře dne 3. 2. 2022

Výzva MAS TELČSKO – PRV: 
Text výzvy

Fiche č. 151 – Modernizace zemědělského podnikání
Fiche č. 432 – 431B Podpora venkova

Dokumenty FICHÍ si prosím stáhněte do počítače a poté otevřete!

Příloha č.21_Prohlášení o souladu s plánem rozvoje obce

Počet obyvatel ke dni 1.1.2021

Interní postupy MAS:
Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti


Užitečné odkazy:
1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
2. Postup pro vygenerování a podání Žádosti o dotaci
3. Postup pro doplnění Žádosti o dotaci
4. Příručka pro zadávání veřejných zakázek
5. Příručka pro publicitu PRV
6. Postup pro podání Žádosti o platbu
7. Postup pro doplnění Žádosti o platbu

Přílohy k žádosti:
1. Cenový marketing PRV – vzor – FICHE 151 i 432
2. Objednávka PRV – vzor – FICHE 151 i 432
3. Prohlášení o inovaci – FICHE 151
4. Prohlášení o zařazení podniku – FICHE 151