Aktuální výzvy PRV

Číslo výzvy MAS15/000/00000/563/000146/V004
Název výzvy MASVýzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova
Datum vyhlášení výzvy MAS22. 06. 2020
Semináře pro žadatele02. 07. 2020
Datum příjmu žádostí o podporu22. 06. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu
31. 08. 2020
Termín registrace projektů
na RO SZIF
30. 10. 2020
Seminář k výzvě dne 2. 7. 2020:
Prezentace – informace k výzvě a k vyhlášené FICHI
Prezentace – informace Portál farmáře a podání žádosti o dotaci

Seznam přijatých žádostí v rámci 4.výzvy PRV

Výzva MAS TELČSKO – PRV: 
Text výzvy

Pozvánka na Seminář pro žadatele dne 2. 7. 2020 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Dokumenty FICHÍ si prosím stáhněte do počítače a poté otevřete!

FICHE 431 B Podpora venkova

Informace k Veřejným prostranstvím a Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven:
Bližší informace k jednotlivým podprogramům

Interní postupy MAS:
Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

Počet obyvatel v obcích – k 1.1.2020:
Počet obyvatel v obcích na území MAS Telčsko – preferenční kritérium č. 3


Užitečné odkazy:
1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a násl. registraci na ŘO SZIF
3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.
4. Formulář cenový marketing_vzor
5. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem (Příloha 21)