Animace škol

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko (MAS Telčsko) nabízí mateřským a základním školám a nově také ZUŠ a DDM na území MAS Mikroregionu Telčsko BEZPLATNOU pomoc s administrací svých projektů formou šablon (projekty formou zjednodušeného vykazování).

V novém programovém období 2014 – 2020 vykonává MAS Mikroregionu Telčsko tzv. Animaci škol a školských zařízení pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Aktivity animace prováděné MAS:

  • Metodická pomoc s výběrem vhodných šablon
  • Školení pro žadatele a příjemce
  • Pomoc s podáním žádosti v monitorovacím systému, zajištěním elektronického podpisu
  • Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • Metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci projektu
  • Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Na území MAS Mikroregionu Telčsko je výše uvedená nabídka určena těmto školám a organizacím:

IČONázev školyZřizovatel
71010521Základní škola a Mateřská škola HodiceObec Hodice
75021463MATEŘSKÁ ŠKOLA KALIŠTĚObec Kaliště
75021471Základní škola a mateřská škola KrahulčíObec Krahulčí
70994846Základní škola a Mateřská škola MrákotínMěstys Mrákotín
70995036Mateřská škola NevcehleObec Nevcehle
70987891Základní škola a Mateřská škola Nová ŘíšeMěstys Nová Říše
70987351Základní škola a mateřská škola PavlovObec Pavlov
71002812Mateřská škola RadkovObec Radkov
70986711Základní škola a Mateřská škola RůženáObec Růžená
70983861Základní škola a Mateřská škola Stará ŘíšeMěstys Stará Říše
71000348Mateřská škola TelčMěsto Telč
70852171Základní škola Telč, HradeckáMěsto Telč
70869855Základní škola Telč, MasarykovaMěsto Telč
70993963Základní škola UrbanovObec Urbanov
65766547Základní umělecká škola TelčMěsto Telč
71000402Dům dětí a mládeže TelčMěsto Telč