IROP – Výzva č. 7

7. Výzva – MAS Telčsko IROP – “Investujeme do oprav a oživení na území MAS Telčsko II.”

Číslo výzvy MAS065_06_16_073/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 7 – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko II.
Datum vyhlášení výzvy MAS01. 07. 2020, 8:00 hodin
Datum zpřístupnění žádostí o podporu01. 07. 2020, 8:00 hodin
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu30. 09. 2020, 16:00 hodin
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 6. 2023

Seznam přijatých žádostí

Text Výzvy č. 7 – Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko II

Přílohy Výzvy:
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy FNaP_Výzva č.7

Kontrolní listy VH_Výzva č.7

Další dokumenty

IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 55
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 55

Další informace k nadřazené Výzvě č. 55

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:

Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.