Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření probíhalo v několika vlnách a zaměřilo se na nělik skupin obyvatelstva. První vlna, která byl určetná pro širokou veřejnost – obyvatelstvo území MAS Telčsko, probhla v roce 2012 a druhé dotazníkové šetření podobného typu proběhlo začátkem roku 2014. Účelem  tohoto šetření bylo zachycení názorů obyvatel a aktérů z území na stav regionu. 

Další dotazníkové šetření, které probíhalo v roce 2014 bylo zaměřeno na podnikatele i všechny neziskové organizace působící na území MAS, protože kromě dotazování přímo v obcích byly spuštěny webové verze těchto formulářů, které byly šířeny a propagovány představiteli obcí a řadě z nich přišel odkaz na formulář přímo e-mailem.

Dotazník pro občany
Dotazník pro starosty obcí
Dotazník pro podnikatele
Dotazník pro zemědělce
Dotazník pro lesníky
Dotazník pro pracovníky v cestovním ruchu
Dotazník pro NNO
Dotazník pro školy