MAP

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Telčska (zkráceně „MAP Telčsko“) jsou projekty realizované Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko z. s. (zkráceně „MAS Telčsko“), financovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z prostředků Evropské unie (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský) a státního rozpočtu. Cílem projektů MAP Telčsko je především podpora společného plánování, informování, vzdělávání a sdílení aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání a volnočasových aktivit mezi MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a dalšími vzdělávacími a kulturními zařízeními v dotčeném území.

Fyzická realizace projektů:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000111, území ORP Telč: 1. ledna 2016 – 31. prosince 2017

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, území ORP Telč: 1. ledna 2019 – 31. prosince 2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023075, území působnosti MAS Telčsko: 1. ledna 2023 – 30. listopadu 2023

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008416, území působnosti MAS Telčsko: 1. ledna 2024 – 31. prosince 2025

Dále by měl v období 1. ledna 2026 – 31. prosince 2027 navazovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska V.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko z. s. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.