Složení orgánů MAS

Výkonná rada

Složení orgánu pro rok 2022 – 2026 (Výkonná rada je volena na dobu 4 let) – zápis z Členské schůze ze dne 29. 11. 2022
Marie Prknová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mikroregion Telčsko (Miroslav Požár) – místopředseda – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
Bohumil Novák – člen – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

Složení orgánu pro rok 2018 – 2022 (Výkonná rada je volena na dobu 4 let)
Marie Prknová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mikroregion Telčsko (Miroslav Požár) – místopředseda – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
– zde došlo ke změně viz zápis Členská schůze 17. 12. 2019
Bohumil Novák – člen – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

Složení orgánu pro rok 2014 – 2018 (Výkonná rada je volena na dobu 4 let) – zápis Členská schůze: 4. 12. 2014
Mikroregion Telčsko (Roman Fabeš) – předseda – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
Marie Prknová – místopředsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Bohumil Novák – člen – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
—————————————————————————————————————————————————————

Výběrová komise

Složení orgánu pro další funkční období od 5. 10. 2023 do 5. 10. 2024 – změna v rámci Členské schůze dne 5. 10. 2023
Ing. Dana Posádová – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
od 5. 10. 2023 za Renátu Křížkovou – Ing. Lenka Mifková – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Sdílení o.p.s. (Eva Švecová) – zájmová skupina: Veřejné služby (soukromý sektor)
Město Telč (Jiří Pykal) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

Složení orgánu pro další funkční období od 14. 9. 2022 do 14. 9. 2023 – změna v rámci Členské schůze dne 14. 9. 2022
Ing. Dana Posádová – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Renáta Křížková – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Sdílení o.p.s. (Eva Švecová) – zájmová skupina: Veřejné služby (soukromý sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
od 4. 12. 2022 změna zástupce Města Telče – Jiří Pykal – viz zápis z Členské schůze 29. 11. 2022
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

Složení orgánu pro další funkční období 4. 7. 2021 do 3. 7. 2022 bude Výběrová komise pracovat v tomto složení –
změna v rámci Členské schůze: 17. 8. 2021
Ing. Dana Posádová – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Ing. Věra Peichlová – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Sdílení o.p.s. (Eva Švecová) – zájmová skupina: Veřejné služby (soukromý sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

Složení orgánu pro rok 2020 – (Výběrová komise je volena na 1 rok) změna v rámci Členské schůze: 12. 3. 2020
a dále zápis ze schůze Výběrové komise o délce mandátu Výběrové komise dne: 22. 4. 2020
Ing. Dana Posádová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Ing. Věra Peichlová – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Sdílení o. p. s. (Eva Švecová) – zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství) (veřejný sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

Složení orgánu pro rok 2019 – (Výběrová komise je volena na 1 rok) – změna v rámci Členské schůze: 17. 12. 2019
Ing. Dana Posádová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor) – pozn. Dana Posádová změnila zájmovou skupinu! – změna byla projednána na Členské schůzi dne 3. 12. 2018
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Ing. Věra Peichlová – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Základní škola Urbanov (Mgr. Hynek Vohoska) – zájmová skupina: Veřejné služby (veřejný sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

Složení orgánu pro rok 2018 – změna v rámci Členské schůze dne: 25. 6. 2018
Ing. Dana Posádová – předsedkyně – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Rozvojové sdružení Zdeňkov (Miroslav Požár) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Základní škola Urbanov (Mgr. Hynek Vohoska) – zájmová skupina: Veřejné služby (veřejný sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

Složení orgánu pro rok 2017 – změna v rámci Členské schůze dne: 28. 6. 2017
Ing. Dana Posádová – předsedkyně – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Ing. Arch. Jiří Ondráček – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Základní škola Urbanov (Mgr. Hynek Vohoska) – zájmová skupina: Veřejné služby (veřejný sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

V letech 2014 až 2017 – v této době, ale Výběrové komise byla nebyla aktivní – nebyly uzavřené výzvy

—————————————————————————————————————————————————————

Dozorčí rada

Složení orgánu pro roky 2022 – 2026 (Dozorčí rada je volena na dobu 4 roky) – zápis Členská schůze: 29. 11. 2022
Jana Cechová – předseda – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (soukromý sektor)
Luboš Nosek – člen – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Obec Horní Myslová (Ing. Miroslav Nosek)  – člen – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

Složení orgánu pro roky 2018 – 2022 (Dozorčí rada je volena na dobu 4 roky) – zápis Členská schůze: 3. 12. 2018
Jana Cechová – předseda – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (soukromý sektor)
Luboš Nosek – člen – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Obec Horní Myslová (Ing. Miroslav Nosek)  – člen – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

Složení orgánu pro roky 2014 – 2018 (Dozorčí rada je volena na dobu 4 roky) – zápis Členská schůze: 4. 12. 2014
Jana Cechová – předseda – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (soukromý sektor)
Sdílení o. p. s. (Michaela Čeřovská) – člen – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Novoříšský kulturní spolek (Iva Strnadová) – člen – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)