Složení orgánů MAS

Výkonná rada

Marie Prknová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mikroregion Telčsko (Miroslav Požár) – místopředseda – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
Bohumil Novák – člen – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

Výběrová komise

Ing. Dana Posádová – předsedkyně – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Mgr. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)
Ing. Věra Peichlová – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)
Sdílení o. p. s. (Eva Švecová) – zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství) (veřejný sektor)
Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)
 

Dozorčí rada

Jana Cechová – předseda – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (soukromý sektor)
Luboš Nosek – člen – zájmová skupina: Služby a podnikání (soukromý sektor)
Obec Horní Myslová (Ing. Miroslav Nosek)  – člen – zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)