IROP – Výzva č. 6

Vyhlášená nová výzva:

Seznam přijatých projektů

Zápis ze zasedání Výkonné rady k výzvě č. 6 IROP
Prezenční listina Výkonné rady
Etické kodexy Výkonné rady

Výsledky a Zápis Věcného hodnocení projektů
Etické kodexy Výběrové komise

Příjem žádostí je prodloužen do 30. 4. 2020!

6. Výzva – MAS Telčsko IROP – „Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II.“

Číslo výzvy MAS398/06_16_075/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 6 – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II
Datum vyhlášení výzvy MAS13. 12. 2019, 8:00 hodin
Datum zpřístupnění žádostí o podporu13. 12. 2019, 8:00 hodin
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu30. 4. 2020, 20:00 hodin
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 6. 2023

Text Výzvy č. 6 – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II.

Přílohy Výzvy:
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list FNaP
Kontrolní list věcné hodnocení

Další dokumenty

IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 68
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 68

Další informace k nadřazené Výzvě č. 68

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:

Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.