Šablony II.

28. února 2018 vyhlásilo MŠMT novou výzvu k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů – Šablony II. Tato výzva se tentokrát týká nejen MŠ a ZŠ, jak tomu bylo v Šablonách I., ale nově také ŠD/ŠK, ZUŠ a SVČ.

Výzva

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze č. 3

Uživatelská příručka IS KP2014+