IROP – Výzva č. 4

4. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do parkovacích systémů a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko”

Seznam přijatých žádostí

Zápis ze zasedání Výkonné rady k výzvě č. 4 IROP
Prezenční listina Výkonné rady
Etické kodexy Výkonné rady

Výsledky a Zápis Věcného hodnocení projektů
Etické kodexy Výběrové komise

Prezenční listina VK

Číslo výzvy MAS267/16_16_038/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 4 – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do parkovacích systémů a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko
Datum vyhlášení výzvy MAS19.12.2018 8:00:00
Datum zpřístupnění žádostí o podporu19.12.2018 8:00:00
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu14.05.18.01.2019 12:00:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31.12.2021

Seminář 

Prezentace ze semináře

Text Výzvy č. 4

Přílohy Výzvy:
Hodnoticí kritéria

Další dokumenty:
IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 53
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 53

Další informace k nadřazené Výzvě č. 53

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:
Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.