IROP – Výzva č. 2

2. Výzva – MAS Telčsko IROP – “Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko”

Seznam přijatých žádostí

Zápis ze zasedání Výkonné rady k výzvě č. 2 IROP
Prezenční listina Výkonné rady
Etické kodexy Výkonné rady

Výsledky a Zápis Věcného hodnocení projektů
Etické kodexy Výběrové komise

Číslo výzvy MAS028/06_16_073/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 2 – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko
Datum vyhlášení výzvy MAS30.4.18 8:00
Datum zpřístupnění žádostí o podporu30.4.18 14:00
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu15.11.18 12:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31.12.2020

Seminář  

Prezentace ze semináře

Text Výzvy č. 2

Přílohy Výzvy:
Hodnoticí kritéria

Kontrolní listy – FNaP
Kontrolní listy – věcné hodnocení

Další dokumenty:
IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 55
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 55

Další informace k nadřazené Výzvě č. 55

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:
Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.