Dotace a Výzvy

Ve středu 1. 7. 2020 jsme vyhlásili 7. výzvu v rámci IROP – Oprava památek – více informací ZDE

——————————————————————————————————————-

V pondělí 22. června jsme vyhlásili 4. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova.
Je vyhlášená FICHE 431 B Podpora venkova.
V rámci této výzvy mohou žádat:
Obce a svazky obcí v rámci programu:
Veřejná prostranství

Obce a svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, NNO, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby v rámci programu:
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Bližší informace najde ZDE