Řídící výbor

ŘV je hlavním rozhodovacím orgánem partnerství MAP.  Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. ŘV se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Předsedou Řídícího výboru byl zvolen Mgr. Hynek Vohoska.

ŘV se zejména zaměřuje na tyto úkoly:

  • projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP III,
  • zprostředkovává relevantní informace o MAP Telčsko III v dotčeném území,
  • podporuje spolupráci všech aktérů v oblasti vzdělávání v dotčeném území,
  • schvaluje Strategický rámec MAP, finální dokument MAP III a další povinné výstupy projektu.

Veškerá činnost ŘV je zajišťována ze strany Realizačního týmu projektu. Ten zajišťuje pozvánky a zápisy z jednání.

Jmenný seznam členů ŘV:

ÚzemíPracovní orgánSloženíČetnost setkáváníOdpovědná osoba
Územní působnost Místní akční skupiny Mikroregionu TelčskoŘídicí výbor MAP Telčsko IIIZástupce RT MAPMarie PrknováMístní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z.s.Dle potřeby, nejméně 1 x za 6 měsícůPředseda ŘV MAP III
Zřizovatelé školMiroslav PožárMěstys Mrákotín, starosta
Mgr. Vladimír BrtníkMěsto Telč, starosta
Zástupce obce, která není zřizovatelemVěra MotyčkováObec Bohuslavice
Vedení školMgr. Hynek VohoskaZŠ Urbanov, ředitel
Mgr. Naďa VokřínkováZŠ a MŠ Krahulčí, ředitelka
Mgr. Jana KindlováZŠ Vážka, ředitelka
 Mgr. Lenka JantačováMŠ Telč, ředitelka
 Mgr. Ilona KazdováZŠ a MŠ Stará Říše, ředitelka
Zástupci pedagogůMgr. Jiří KamanZŠ Telč, Hradecká
 Ing. Tomáš MarekZŠ Telč, Masarykova
Zástupce ze školní družinyLenka PokornáZŠ Telč, Masarykova
Organizace neform. a zájm. vzděláváníMgr. Luboš JanovskýDDM Telč, ředitel
Zástupce ZUŠMgr. Eva Pavlíková, Ph.D.ZUŠ Telč, ředitelka
Krajský akční plán (KAP)Ing. Jana Hadravová, MPAKrajský úřad Kraje Vysočina, vedoucí Oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS
RodičeBc. Lucie VáchováNa Větvi, z. s.
MikroregionMgr. Roman FabešMikroregion Telčsko, předseda
Zástupce ORP TelčBc. Jaroslava Čurdová PavlůORP Telč, Útvar školství
Projekt P-AP (Metodická podpora akčního plánování) Národní pedagog. institut (NPI)Bc. Soňa BaueršímováKonzultant akčního plánování Garant skupiny Podpora šablon v rámci Edusítě
Vysočina EducationIng. Milena DolejskáVysočina Education Jihlava