PS pro předškolní vzdělávání

Cíl práce: PS je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji předškolního vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého dítěte. V této PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuk předškolního vzdělávání. Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol jak MŠ, učitelé, pedagogové a odborníci v dané oblasti.

Obsah práce: Budeme navazovat na dosavadní dobrou spolupráci a plánovat takové aktivity, které podpoří jak pedagogy, tak děti a žáky a které budou udržitelné. Využijeme také místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky v mateřských školách tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Příklady témat:

  • Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení a efektivního využití ICT ve výuce.
  • Podpora mimo výukových aktivit.
  • Podpora pedagogických pracovníků.
  • Podpora aktivit zapojující rodiče a veřejnost.

Setkání PS proběhne minimálně 4x ročně.

PS pro předškolní vzdělávání

Bc. Jarmila HorníkováMateřská škola Telč, příspěvková organizace
Bc. Lucie VáchováNa Větvi, z. s.
Bc. Martina CoufalováMateřská škola Sedlejov, příspěvková organizace
Alena DuškováMateřská škola Radkov, příspěvková organizace
Lada PryclováZákladní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková organizace
Bc. Eva NovákováMateřská škola Nevcehle, příspěvková organizace
Ivana VašíčkováZákladní škola a mateřská škola Krahulčí, okres Jihlava, příspěvková organizace
Mgr. Tereza VondrákováZákladní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace
Kateřina HlaváčováZákladní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace
Jitka DvorskáZákladní škola a Mateřská škola Mrákotín, příspěvková organizace

Zápisy z jednání

2019

Setkání 30. ledna 2020

Setkání 27. srpna 2020