OP TAK – Technologie a Aplikace pro konkurenceschopnost

MAS Telčsko v novém programovém období 2021 – 2027 má zařazen nový operační program – OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost), které spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Cílem tohoto operačního programu je podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků, především ve venkovských oblastech – na území MAS Telčsko.

Pokud vás tento operační program zaujal, nebo máte již připravené projekty/záměry, kontaktujte nás na tel.: 773 768 243 nebo na e-mail: mas@telcsko.cz

Více informací najdete ZDE

Leták ke stažení