OP TAK – Technologie a Aplikace pro konkurenceschopnost

MAS Telčsko v novém programovém období 2021 – 2027 má zařazen nový operační program – OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost), které spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Cílem tohoto operačního programu je podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků, především ve venkovských oblastech – na území MAS Telčsko.

Pokud vás tento operační program zaujal, nebo máte již připravené projekty/záměry,
kontaktujte nás na tel.: 778 412 690 nebo na e-mail: mas@telcsko.cz

Více informací najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477

Leták ke stažení