Mid-term Evaluace

MAS Telčsko do konce června 2019 pracovala na tvorbě evaluační zprávy, která měla za cíl zhodnotit dosavadní činnost v rámci SCLLD.

Povinná evaluační zpráva, byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj a následně byla schválena.

Zde najdete celý sebehodnoticí dokument MAS Telčsko.