Výzva č. 5 – Prorodinná opatření II.

Dne 1. 4. 2019 byl ukončen příjem žádosti v rámci 5. výzvy MAS Telčsko – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II.

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 5:
Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznetezde
Prezenční listina Výběrové komise zde
Hodnoticí tabulka projektu: Prázdninové tábory v Krahulčí ZDE
Zápis z jednání Výkonné rady MAS ZDE
Prezenční listina Výkonné rady MAS ZDE

Seznam přijatých žádostí

Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II

Číslo výzvy MAS813/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 5 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II
Datum vyhlášení výzvy MAS22. 02. 2019, 8:00 hodin
Datum zpřístupnění žádostí o podporu22. 02. 2019, 8:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu22. 02. 2019, 8:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu01. 04. 2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31. 12. 2022

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SE USKUTEČNIL
VE čtvrtek 28. 02. 2019, od 14:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář
PREZENTACE ze SEMINÁŘE

TEXT VÝZVY
Výzva č. 5 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

PŘÍLOHY
1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů
2. Popis podporovaných aktivit
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Obvyklé mzdy a ceny pro stanovení rozpočtu projektu
Podání projektové žádosti v ISKP14+ – prezentace – návod
Příprava podání žádosti – otázky – prezentace
NÁVOD – JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+
EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235

Leták ke stažení