Realizace projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska III (zkráceně „MAP Telčsko III“) s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023075 je financován z prostředků Evropské unie a je realizován v období od 1. ledna 2023 do 30. listopadu 2023.