Realizace projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska III (zkráceně „MAP Telčsko III“) s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023075 je financován z prostředků Evropské unie a je realizován v období od 1. ledna 2023 do 30. listopadu 2023.

Aktualizace Strategického rámce MAP

Poslední aktualizace a připomínkování Strategického rámce MAP Telčsko probíhali do pátku 3. listopadu 2023, a to pro období do konce roku 2025. Jednalo se o nastavení priorit a cílů v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku na území MAS Mikroregionu Telčsko. Připomínky či doplnění bylo možné zasílat na email map@mastelcsko.cz do pátku 3. listopadu 2023. Návrh Strategického rámce se sestával ze dvou částí – wordovské, kde je textová část, a excelovské, která obsahuje investiční priority škol. Za podněty a připomínky děkujeme.

Další aktualizace Strategického rámce MAP bude možná nejdříve za 6 měsíců.