ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska III

(Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023075)

Výše uvedené schéma znázorňuje organizační strukturu MAP Telčsko III.

Hlavním orgánem projektu je Řídicí výbor (dále jen „ŘV), jehož činnost podléhá platnému Statutu a Jednacímu řádu. Činnost ŘV pak zajišťuje Realizační tým (dále jen „RT“). Stěžejní aktivity, které se budou v projektu MAP Telčsko III řešit, vymýšlejí jednotlivé Pracovní skupiny (dále jen „PS“).