PS pro financování

Cílem práce: PS pro financování bude plánování nákladů spojených s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.)

Obsah práce: Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Členové PS budou z řad ředitelů, zřizovatelů nebo jejich zástupců.

Příklady témat:

  • Podpora vzdělávání – poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické, manažerské a grantové poradenství).
  • Podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativní a podpora poradenských služeb.
  • Příprava podkladů pro ostatní pracovní skupiny i pro ŘV.
  • Nastavení optimální komunikace a síťování škol a školských zařízení v území.
  • Posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti aktivit a záměrů předkládaných PS v kontextu daného území.

Setkání PS proběhne minimálně 4x ročně.

PS pro financování

Ing. Tomáš MarekZákladní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
Bc. Jaroslava Čurdová PavlůORP Telč – útvar školství
Mgr. Radek Veselýodborník na dotační příležitosti

Zápisy z jednání

2019

Úvodní setkání – 1. dubna 2019

Setkání 3. června 2019

Setkání 26. září 2019

Setkání 12. prosince 2019

Setkání 15. května 2020

2020

2021

2022