PS pro malotřídní školy

Cíl práce: PS je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého žáka na malotřídních školách. V této PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky čtenářské gramotnosti. Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol ZŠ, učitelé, pedagogové a odborníci v dané oblasti.

Obsahem práce: bude rozvoj a podpora výuky na malotřídních školách, na úrovni velkých ZŠ. Využijeme také místních i externích lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Budeme navazovat na dosavadní dobrou spolupráci a plánovat takové aktivity, které podpoří jak pedagogy, tak děti a žáky a které budou udržitelné. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Příklady témat:

  • Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení a efektivního využití ICT ve výuce.
  • Podpora mimo výukových aktivit.
  • Podpora pedagogických pracovníků.
  • Podpora aktivit zapojující rodiče a veřejnost.

Setkání PS proběhne minimálně 4x ročně.

PS pro malotřídní školy

Mgr. Ilona KazdováZákladní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková organizace
Mgr. Naďa VokřínkováZákladní škola a mateřská škola Krahulčí, okres Jihlava, příspěvková organizace
Mgr. Marcela HillayováZákladní škola a Mateřská škola Mrákotín, příspěvková organizace
Mgr. Hynek VohoskaZákladní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace

Zápisy z jednání

Úvodní setkání 29. dubna 2019

Setkání 17. června 2019

Setkání 25. září 2019

Setkání 11. listopadu 2019

Setkání 29. ledna 2020

Setkání 19. února 2020

Setkání 27. srpna 2020