PRV – Výzva č. 5 uzavřená


Zápis Výběrová komise Fiche 151

Zápis Výběrová komise Fiche 432
Prezenční listina Výběrové komise 151
Prezenční listina Výběrové komise 432

Zápis Výkonné rady
Prezenční listina Výkonné rady


Seznam přijatých žádostí v rámci 5. výzvy FICHE 151
Seznam přijatých žádostí v rámci 5. výzvy FICHE 43
2

Číslo výzvy MAS15/000/00000/563/000146/V005
Název výzvy MASVýzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova
Datum vyhlášení výzvy MAS17. 1. 2022
Semináře pro žadatele1. 2. 2022 pro FICHI 432
3. 2. 2022 pro FICHI 151
Datum příjmu žádostí o podporu7. 2. 2022
Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu
4. 4. 2022
Termín registrace projektů
na RO SZIF
17. 6. 2022

Prezentace ze seminářů k výzvě č. 5:
Prezentace – informace k výzvě a k vyhlášené FICHI 151
Prezentace – informace k výzvě a k vyhlášené FICHI 432
Prezentace – informace Portál farmáře a podání žádosti o dotaci

Výzva MAS TELČSKO – PRV: 
Text výzvy

Pozvánka na Semináře pro žadatele Fiche 151

Pozvánka na Seminář pro žadatele Fiche 432

Dokumenty FICHÍ si prosím stáhněte do počítače a poté otevřete!

FICHE 431 B Podpora venkova

FICHE 151 Modernizace zemědělského podnikání

Informace k Veřejným prostranstvím a Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven:
Bližší informace k jednotlivým podprogramům

Interní postupy MAS:
Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

Počet obyvatel v obcích – k 1.1.2020:
Počet obyvatel v obcích na území MAS Telčsko – preferenční kritérium č. 3


Užitečné odkazy:
1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a násl. registraci na ŘO SZIF
3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.
4. Formulář cenový marketing_vzor
5. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem (Příloha 21)