IROP – Výzva č. 3

3. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko”

Seznam přijatých žádostí

Zápis ze zasedání Výkonné rady k výzvě č. 3 IROP
Prezenční listina Výkonné rady
Etické kodexy Výkonné rady

Výsledky a Zápis Věcného hodnocení projektů
Etické kodexy Výběrové komise

Číslo výzvy MAS149/06_16_038/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 3 – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko
Datum vyhlášení výzvy MAS30.4.18 8:00
Datum zpřístupnění žádostí o podporu30.4.18 14:00
  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu14.05.2018 8:00:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31.12.2020

Seminář 

Prezentace ze semináře

Text Výzvy č. 3

Přílohy Výzvy:
Hodnoticí kritéria

Další dokumenty:
IROP Interní postupy MAS Telčsko

Specifická pravidla pro Výzvu č. 53
Obecná a Specifická pravidla nadřazené Výzvy č. 53

Další informace k nadřazené Výzvě č. 53

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:
Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.