Domů

AKTUALITY

Dotazníky pro tvorbu nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko pro rok 2021 – 2027

Vážení přátelé, spolupracovníci a příznivci MAS Telčsko,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedených dotazníků, které nám budou sloužit ke zjištění vašich názorů, potřeb a požadavků v rozvoji našeho regionu a v rozvoji vaší obce, podnikatelské činnosti, spolkové činnosti a nebo ke zlepšení života v obcích, kde žijete.

V současné době připravujeme a aktualizujeme “Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027” pro území MAS Telčsko, která bude sloužit jako dokument pro získání dotací na některé vaše projekty a další aktivity vašich obcí, podnikání, spolkového života apod.

Všechna data budou sloužit výhradně pro potřeby MAS Telčsko.
Prosíme o vyplnění dotazníků do 15. 3. 2021

Děkujeme za Váš čas a za vyplnění dotazníků.
MAS Telčsko

DOTAZNÍK PRO OBČANY

DOTAZNÍK PRO OBCE

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

DOTAZNÍK PRO NNO


Probíhající projekt: Provozní a animační činnosti MAS Telčsko II. – reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010564 

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Hlavními aktivitami projektu bude vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Předpokládaný termín zahájení je 1. ledna 2019, ukončení pak 31. prosince 2023.

– více informací ZDE