NOVINKY V MAS TELČSKO

MAS Telčsko VYHLAŠUJE PRVNÍ VÝZVY OP TAK a IROP

V pátek 28. 6. 2024 jsme vyhlásili 3 výzvu v rámci OP IROP:

3. výzva MAS Telčsko – IROP – KULTURA – PAMÁTKY více informací ZDE

1. výzva MAS Telčsko – IROP – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ – více informací ZDE

2. výzva MAS Telčsko – IROP – HASIČI více informací ZDE

———————————————————————————————————————————————

V současné době máme v realizaci dva projekty:

MAS Telčsko – Realizace SCLLD I. – více o projektu ZDE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska IV (zkráceně „MAP Telčsko IV“) – více o projektu ZDE

Dále v rámci nového programového období máme schválené již tři Programové rámce – IROP, OP TAK a SP SZP (dříve PRV). Připravujeme výzvy v rámci OP IROP a OP TAK. Více informací najdete ZDE

Informace postupně aktualizujeme a doplňujeme.

———————————————————————————————————————————————

7.výzva PRVFICHE 432 – Podpora venkova.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN!

Více informací k výzvě, včetně seznamu přijatých žádostí naleznete ZDE.

———————————————————————————————————————————————

Novou schválenou koncepční část Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko na období 2021 – 2027 najdete ZDE

———————————————————————————————————————————————-


MAS Telčsko a podpora projektů realizovaných v jejím území v rámci let 2014 – 2020

Programové období 2014–2020 je částečně za námi. V rámci území MAS Telčsko (které zahrnuje 51 obcí Mikroregionu Telčsko) se nám podařilo rozdělit veškeré přidělené finanční alokace do různorodých projektů v rámci těchto operačních programů: Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV).

V současné době je odeslaná k připomínkování Koncepční část SCLLD MAS Telčsko pro další programové období 2021 – 2027 – více informací najdete ZDE

Jsme pyšní na naši odvedenou práci a celkové množství finančních prostředků v objemu cca 50 mil. Kč, díky kterým bylo podpořeno mnoho zajímavých projektů v našem regionu. Přinášíme vám tedy menší statistiku, jak a kam finanční prostředky z evropské unie mířící přes MAS Telčsko putovaly a jaké projekty byly podpořeny:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)
opatření: Sociální služby, Prorodinná opatření a Zaměstnanost

Celkově přidělená alokace pro území MAS Telčsko – cca. 13 mil. Kč

Bylo vyhlášeno 6 výzev.

Podpořeno bylo 12 projektů:

Sociální služby:
*Záchranná síť na území MAS Telčsko – žadatel Oblastní Charita Brno

Prorodinná opatření:
*Příměstský tábor – žadatel PDT volnočasový z. s.
*Prázdniny v Hodicích – žadatel Obec Hodice
*Prázdninové tábory v Krahulčí – žadatel Obec Krahulčí

Zaměstnanost:
*Zaměstnanost účetní kancelář – žadatel MS Daňové služby s.r.o.
*Vytvoření nového pracovního místa na území MAS Telčsko – žadatel  Sdílení o.p.s.
*Zřízení pracovního místa – žadatel Volší s.r.o.
*Podpora zaměstnanosti na území MAS Telčsko – žadatel Bc. Sandra Doležalová
*Zřízení pracovního místa – odborný pracovník v agroturistice – žadatel Abraham Hofhanzl
*Pracovní v oboru – žadatel Welfish s.r.o.
*Zvýšení zaměstnanosti – žadatel Rux spol. s r.o.
*Zřízení pracovního místa – žadatel Volší s.r.o.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření: Investice do rozvoje školství, bezpečnost dopravy, sociální služby, památky

Celkově přidělená alokace pro území MAS Telčsko – cca 20 mil. Kč

Bylo vyhlášeno 8 výzev.

Podpořeno bylo 10 projektů:
Investice do škol:
*Naše škola v nové škole – žadatel Městys Mrákotín
*Rozvoj školství v obci Krahulčí – žadatel obec Krahulčí

Bezpečnost dopravy:
*Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Řásná – žadatel obec Řásná
*Modernizace přestupního terminálu v Telči – žadatel město Telč
*Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči – žadatel město Telč
*Výstavba chodníku v obci Vanůvek – žadatel obec Vanůvek

Sociální služby:
*Pořízení automobilu pro zajištění terénní odlehčovací sociální služby – žadatel Sdílení o.p.s.
*Podpora charitní pečovatelské služby – žadatel Oblastní Charita Jihlava

Památky:
*Rehabilitace oltáře v kapli sv. Anny – Kanonie premonstrátů v Nové Říši
*Oprava hradební zdi v Telči – Ing. Petr Píza

Program rozvoje venkova (PRV) je velice široký operační program, a přestože přidělená alokace činila pouze kolem 17 mil. Kč bylo podpořeno celkem 47 projektů.

Opatření nebo-li Fiche: nezemědělské podnikání 14 projektů, lesní technika 7 projektů, zemědělské podnikání 5 projektů, polní cesty 1 projekt, stezky v lesích 3 projekty, lesní cesty 2 projekty a obnova venkova – podpora obcí – 15 projektů.

Z grafu vyplývá, že bylo podpořeno:

28 projektů obcí, 34 projektů podnikatelů a 7 projektů NNO – celkem tedy bylo v rámci programového období 2014–2020 podpořeno díky MAS Telčsko 69 projektů.

V současné době připravujeme strategii rozvoje a území MAS Telčsko pro další programové období 2021–2027. Pro její přípravu jsme využili náměty a připomínky ze stran občanů, podnikatelů, starostů a neziskových organizací, které jsme vyhodnotili z našeho dotazníkového šetření. Všem, kteří se zapojili, velmi děkujeme.


Závody DRAČÍCH LODÍ V TELČI – 7. ROČNÍK

7. ročník závodů Dračích lodí v Telči úspěšně za námi.

Výsledky závodu a fotografie najde zde: https://www.dragonboard.cz/dracivtelci.php

Partnery a spoluorganizátory závodů jsou:

MAS Telčsko

Mikroregion Telčsko

Město Telč

Služby Telč 

Rozvojové sdružení Zdeňkov

Geopark Vysočina

Český svaz dračích lodí

Dračí lodě Vysočina

Sponzoři závodů jsou:SDH Nevcehle

Panský dvůr Telč

Panský pivovar Telč

Pivovar Trojan Telč

Hotel u Hraběnky Telč

Prázdniny v Telči

Městys Mrákotín – Miroslav Požár
Dotazníky pro tvorbu nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko pro rok 2021 – 2027

Vážení přátelé, spolupracovníci a příznivci MAS Telčsko,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedených dotazníků, které nám budou sloužit ke zjištění vašich názorů, potřeb a požadavků v rozvoji našeho regionu a v rozvoji vaší obce, podnikatelské činnosti, spolkové činnosti a nebo ke zlepšení života v obcích, kde žijete.

V současné době připravujeme a aktualizujeme „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027“ pro území MAS Telčsko, která bude sloužit jako dokument pro získání dotací na některé vaše projekty a další aktivity vašich obcí, podnikání, spolkového života apod.

Všechna data budou sloužit výhradně pro potřeby MAS Telčsko.
Prosíme o vyplnění dotazníků do 15. 3. 2021

Děkujeme za Váš čas a za vyplnění dotazníků.
MAS Telčsko

DOTAZNÍK PRO OBČANY

DOTAZNÍK PRO OBCE

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

DOTAZNÍK PRO NNO


Projekt je ukončen: Provozní a animační činnosti MAS Telčsko II. – reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010564 

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Hlavními aktivitami projektu bude vyhlašování výzev a tzv. animace území spočívající v poskytování konzultací a organizováním vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, subjekty a veřejnost působící, žijící a podnikající na území MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. Předpokládaný termín zahájení je 1. ledna 2019, ukončení pak 31. prosince 2023.

– více informací ZDE