Výzva č. 3 – Zaměstnanost

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

3. výzva MAS Telčsko – Zaměstnanost na území MAS Telčsko

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 3:
Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznetezde
Prezenční listina Výběrové komise zde
Hodnotící tabulka zde
Zápis z jednání Výkonné rady MAS naleznete zde
Příloha k Zápisu Výkonné rady MASzde
Prezenční listina Výkonné rady MAS zde
Etické kodexy Výkonná rada zde
Seznam přihlášených žádostí
_________________________________________________________________________

Leták k vytištění
___________________________________________________________________________

Číslo výzvy MAS270/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 3 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko
Datum vyhlášení výzvy MAS22. 11. 2017
Datum zpřístupnění žádostí o podporu22. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu22. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu17. 01. 2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 9. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v systému ISKP14+
ve středu 29. 11. 2017 od 16:30 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

TEXT VÝZVY
Výzva č. 3 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko

PŘÍLOHY
1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů
2. Popis podporovaných aktivit
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Podání projektové žádosti v ISKP14+ – prezentace – návod
Příprava podání žádosti – otázky – prezentace
NÁVOD – JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+
EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235