PRV – 7. výzva – uzavřená

Výzva č. 7 – PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Pozvánka na schůzi Výběrové komise
Zápis Výběrová komise

Pozvánka na schůzi Výkonné rady_14.3.2024
Zápis Výkonná rada_14.3.2024

Pozvánka na schůzi Výkonné rady_24.4.2024
Zápis Výkonná rada_24.4.2024

Seznam přijatých žádostí v rámci 7. výzvy PRV

Číslo výzvy MAS15/000/00000/563/000146/V007
Název výzvy MASVýzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova
Datum vyhlášení výzvy MAS21.12. 2023
Semináře pro žadatele8. 1. 2024
Datum příjmu žádostí o podporu8. 1. 2024
Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu
 – příjem žádosti je prodloužen do 9. 2. 2024
9. 2. 2024
Termín registrace projektů
na RO SZIF
30. 4. 2024

Seminář k Fichi č. 432 v pondělí 8.1.2024 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Telčsko – Pozvánka

Prezentace ze semináře – informace, co lze v této výzvě podpořit a další podmínky k žádosti o dotaci

Leták k výzvě č. 7
Prezentace ze semináře

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Žádost o dotaci je možné generovat z Portálu farmáře.
  • Pro přihlášení na Portál farmáře a možnost vygenerování žádosti je potřeba si zřídit uživatelský účet (datovou schránkou nebo osobně na pobočce SZIF v Jihlavě).
  • Žádosti doporučujeme před jejich odesláním bezplatně konzultovat na MAS.
  • Konzultace je možné provádět především přes e-mail (mas@telcsko.cz), případně po předchozí telefonické domluvě osobně v kanceláři MAS.
  • Právnické osoby musí být zaregistrované do Evidence skutečných majitelů.
  • Projekt musí být zrealizován a žádost o platbu musí být podána na MAS nejpozději do 30. 6. 2025! Přičemž v rámci vyhlášené FICHE je jedním z preferenčních kritérií uvedena Doba realizace projektu, kdy budou podporovány projekty s kratší dobou realizace. Viz znění FICHE 432.

Výzva MAS TELČSKO – PRV
Text výzvy

Fiche č. 432 -Podpora venkova– popis Preferenčních kritérií

Dokumenty FICHÍ si prosím nejprve stáhněte do počítače a poté otevřete!

Interní postupy MAS:

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

Užitečné odkazy:
1. Pravidla pro žadatele – Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě PRV na období 2014 – 2020
* Obecná část pravidel: str. 4-36
* Specifická část pravidel – Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (čl. 20): str. 94
* Závazné limity některých výdajů: str. 115 (společné pro všechny články)
2. Postup pro vygenerování a podání Žádosti o dotaci
3. Postup pro doplnění Žádosti o dotaci
4. Příručka pro zadávání veřejných zakázek
5. Příručka pro publicitu PRV
6. Postup pro podání Žádosti o platbu
7. Postup pro doplnění Žádosti o platbu
8. Příloha I Smlouvy o EU

Přílohy k žádosti:
1. Cenový marketing PRV – vzor
2. Objednávka PRV – vzor

3. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce ( příloha č.21)