Kulaté stoly

Prvním krokem při tvorbě strategie bylo pořádání kulatých stolů. Které jsme se snažili organizovat v několika obcích od roku 2012. Kulaté stoly byly určeny pro širokou veřejnost. Účastnili se jich angažovaní občané, podnikatelé, neziskové organizace a zástupci členských obcí. Na kulatých stolech byly zjišťovány a diskutovány obecné nápady a připomínky k regionu a vykrystalizovaly z nich nejzávažnější problémy, které je potřeba v území řešit. Přínosem prvního zapojení komunity do tvorby integrované strategie byla především identifikace aktivních jedinců z území. Výstupem setkání byla analýza hlavních problémů a potřeb území (dle místních aktérů), která posléze posloužila jako konfrontační materiál při identifikaci klíčových rozvojových oblastí MAS Telčsko.  

Zde jsou materiály pod jednotlivými odkazy k dispozici:

Prezenční listiny:
Rok 2012
Radkov, 3. 12. 2012
Stará Říše, 4. 12. 2012
Řásná, 6. 12. 2012
Mysletice,11. 12. 2012
Hodice, 12. 12. 2012

Rok 2013
Mysliboř, 10. 4. 2013
Zdeňkov, 19. 4. 2013
Černíč, 22. 7. 2013
Pavlov, 25. 7. 2013

Zápisy:
Rok 2012

Radkov, 3. 12. 2012
Stará Říše, 4. 12. 2012
Řásná, 6. 12. 2012
Mysletice,11. 12. 2012
Hodice, 12. 12. 2012

Rok 2013
Mysliboř, 10. 4. 2013
Zdeňkov, 19. 4. 2013
Černíč, 22. 7. 2013
Pavlov, 25. 7. 2013

Foto:
Hodice
Mysletice
Radkov
Stará Říše
Řásná