IROP – Integrovaný regionální operační program

Harmonogram výzev na rok 2020
Harmonogram výzev na rok 2019
Harmonogram výzev na rok 2018
Interní postupy pro IROP
Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Výběrové komise_dodatek
Jednací řád Výkonné rady
Jednací řád Dozorčí rady

MAS Telčsko, z.s. zveřejňuje informace k jednotlivým výzvám k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Telčsko 2014 -2020: harmonogram, avíza výzev, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace pro uchazeče a žadatele.

Každá výzva z programového rámce IROP včetně všech potřebných příloh a dokumentů je zveřejněna v samostatné záložce příslušné výzvy. Dále jsou v této záložce zveřejněny následně i výsledky této výzvy: zaevidované projekty, výsledky hodnocení projektů a seznam podpořených a nepodpořených projektů.

Programový rámec IROP obsahuje následující Opatření/fiche:

 1. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy
  (SC: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy) 
 2. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi
  (SC: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi)
 3. Investice do kapacit škol a kvalitního vzdělávání
  (SC: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
 4. Investice do oprav a oživení památek
  (SC: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví)