Výzva č. 2 – Prorodinná opatření

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

2. výzva MAS Telčsko – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko
_________________________________________________________________

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 2:
Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznetezde
Prezenční listina Výběrové komise zde
Etické kodexy Výběrová komise zde
Hodnotící tabulka projektu: Příměstské tábory ZDE
Hodnotící tabulka projektu: Prázdniny v Krahulčí ZDE
Hodnoticí tabulka projektu: Prázdniny v Hodicích ZDE
Zápis z jednání Výkonné rady MAS ZDE
Prezenční listina Výkonné rady MAS ZDE
Etické kodexy Výkonná rada ZDE

Seznam přihlášených žádostí
_________________________________________________________________

Číslo výzvy MAS265/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 2 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko
Datum vyhlášení výzvy MAS20. 11. 2017
Datum zpřístupnění žádostí o podporu20. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu20. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu17. 1. 2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu30. 9. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v systému ISKP14+
v pátek 8. 12. 2017 od 11:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SE USKUTEČNIL
VE STŘEDU 29. 11. 2017, od 13:30 do 14:30 v kanceláři MAS Telčsko.

Pozvánka na seminář

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE_Prorodinná opatření

TEXT VÝZVY

Výzva č. 2 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

PŘÍLOHY
1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů
2. Popis podporovaných aktivit
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Podání projektové žádosti v ISKP14+ – prezentace – návod
Příprava podání žádosti – otázky – prezentace
NÁVOD – JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+
EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235
______________________________________________________________________________

Leták k vytištění