Výzva č. 6 – Zaměstnanost III.

Zápis z jednání Výkonné rady MAS naleznete zde

Etické kodexy Výkonné rady zde

Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznete zde

Etický kodexy Výběrová komise zde

Dne 30. 11. 2019 byl ukončen příjem žádosti v rámci 6. výzvy MAS Telčsko – Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č. 6 Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

Uzavřená – Výzva č. 6 Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.

Číslo výzvy MASA45/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 6 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko III.
Datum vyhlášení výzvy MAS24. 09. 2019, 8:00 hodin
Datum zpřístupnění žádostí o podporu24. 09. 2019, 8:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu01. 10. 2019, 8:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu30. 11. 2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31. 12. 2022

Seminář pro žadatele – v úterý 15. 10. 2019 ve 14.00 hodin v kanceláři MAS Telčsko – PREZENTACE 
Pozvánka na seminář
Leták Výzvy č. 6

TEXT VÝZVY
Výzva č. 6 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

PŘÍLOHY
1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů
2. Popis podporovaných aktivit
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Obvyklé mzdy a ceny pro stanovení rozpočtu projektu

NÁVOD – JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+
EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235