Šablony III.

Výzva Šablony III

31. března 2020 vyhlásilo MŠMT novou výzvu k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů – Šablony III. Tato výzva se tentokrát týká MŠ a ZŠ, jak tomu bylo v Šablonách I.. A to do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

Výzva

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 3 – aktuální verze

Uživatelská příručka – Zpracování žádosti o podporu v IS KP14+