PS pro čtenářskou gramotnost

Cíl práce: PS je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji Čtenářské gramotnosti, pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. V této PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky čtenářské gramotnosti. Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol – jak MŠ, tak ZŠ, dále učitelé, pedagogové a odborníci v dané oblasti.

Obsahem práce: bude rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. Využijeme také místních i externích lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Budeme navazovat na dosavadní dobrou spolupráci a plánovat takové aktivity, které podpoří jak pedagogy, tak děti a žáky a které budou udržitelné. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky ČJ tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Příklady témat:

  • Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení a efektivního využití ICT ve výuce.
  • Podpora mimo výukových aktivit.
  • Podpora pedagogických pracovníků.
  • Podpora aktivit zapojující rodiče a veřejnost, podpora aktivit zapojujících knihovny.

Setkání PS proběhne alespoň 4x ročně

PS pro čtenářskou gramotnost
Mgr. Šárka JahodováZákladní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková organizace
Mgr. Andrea SmejkalováZákladní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
Mgr. Jana ProkopováZákladní škola a mateřská škola Krahulčí, okres Jihlava, příspěvková organizace
Mgr. Klára MikešováZákladní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
Mgr. Marta Veselá JirousováZákladní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace
Mgr. Radka HadravováZákladní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
Mgr. Lenka VyhlídalováZákladní škola a Mateřská škola Mrákotín, příspěvková organizace
Mgr. Barbora DoskočilováZákladní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace
Mgr. Silvie FrydrýškováZákladní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace

Zápisy z jednání

Úvodní setkání 23. dubna 2019

Setkání 20. května 2019

Setkání 19. září 2019

Setkání 18. prosince 2019