PS pro rovné příležitosti

Cíl práce: Tato PS řeší především rovné příležitosti dětí a žáků = prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ). Pracovní skupina vytváří také popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin a návrh aktivit, které mohou nastavit rovné příležitosti. Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol – jak MŠ, tak ZŠ, učitelé, pedagogové a externí odborníci v dané oblasti.

Obsahem práce: této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží a budou financovatelné i do budoucna. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financování.

Příklady témat:

  • Řešení přechodů dětí ve vzdělávání (například: MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia).
  • Vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.
  • Preventivní programy a vzdělávání pedagogů, programy neformálního a zájmového vzdělávání.
  • Podpora smysluplného trávení volného času dětí.

Setkání PS proběhne minimálně 4x ročně.

PS pro rovné příležitosti

Mgr. Jiří KamanZákladní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace
Mgr. Hana PetrůZákladní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace
Mgr. Markéta Veselá DiSZákladní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace
Mgr. Martin HadravaZákladní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
Bc. Martin LacinaZASTÁVka Telč – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Mgr. Šárka ŠtočkováZASTÁVka Telč – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ing. Tomáš MarekZákladní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
Mgr. Milan OpravilDětský domov Telč
Mgr. Marie HlávkováZákladní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace

Zápisy z jednání

Úvodní setkání + kulatý stůl 9. dubna 2019

Setkání 4. června 2019

Setkání 3. července 2019

Setkání 26. srpna 2019

Setkání 7. října 2019

Setkání 27. ledna 2020