Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PS pro rovné příležitosti
Mgr. Marie HlávkováZŠ Telč, Hradecká 234
Mgr. Jiří KamanZŠ Telč, Hradecká 234
Mgr. Hana PetrůZŠ a MŠ Nová Říše
Mgr. Markéta Veselá DiSZŠ a MŠ Nová Říše
Mgr. Martin HadravaZŠ Telč, Masarykova 141
Ing. Tomáš MarekZŠ Telč, Masarykova 141
Bc. Martin LacinaZASTÁVka Telč – NZDM
Mgr. Milan OpravilDětský domov Telč