Veřejná projednávání

V roce 2014 se odehrála 3 veřejná projednávání – v Mrákotíně (11. 6.), v Nové Říši (12. 6.) a v Telči (16. 6. a 4. 12.). Účastnit jednání se mohl kdokoliv z mikroregionu Telčsko. Pozvánky byly vyvěšeny na webu MAS i na webech obcí z regionu. Byly vytvořeny letáčky, které byly umístěny na frekventovaná místa v obcích a byli též pozvání členové MAS. Diskutovalo se nad konkrétními tématy, které vykrystalizovaly z dotazníkového šetření. Zároveň se zde probíralo, jak by podle místních měl vypadat region, ve kterém by rádi žili a trávili svůj volný čas. Na základě těchto setkání bylo možné stanovit vizi regionu MAS Telčsko a také identifikovat oblasti, kterým je potřeba věnovat dostatek pozornosti a snažit se je rozvíjet – první nástřel klíčových oblastí rozvoje. 

Prezenční listiny
Mrákotín, 11. 6. 2014
Nová Říše, 12. 6. 2014
Telč, 16. 6. 2014
Veřejné projednávaní cílům rozvoje území: Telč, 4. 12. 2014

Zápisy
Mrákotín, 11. 6. 2014
Nová Říše, 12. 6. 2014
Telč, 16. 6. 2014
Veřejné projednávaní k cílům rozvoje území: Telč, 4. 12. 2014

Foto
Mrákotín
Nová Říše
Telč