Archiv aktualit

Pozvánka na seminář k 2. výzvě IROP

Ve čtvrtek 18. 10. se uskuteční seminář ke 2. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko. Pozvánka ZDE

 

Zasedání Výkonné rady pro výběr projektů a schválení hodnocení Výběrové komise žádostí podaných v 1. a 3. výzvě IROP. 

ZDE JE POZVÁNKA

 

Výsledek hodnocení žádostí podaných do 1. a 3. výzvy IROP

26. 9. 2018 se sešla Výběrová komise v rámci hodnocení 1. a 3. výzvy IROP. Zde najdete výsledky hodnocení.

 

Pozvánka na zasedání Výběrové komise k Věcnému hodnocení projektů v rámci 1. a 2. výzvy OP IROP

Ve středu 26. 9. 2018 v 10.00 hodin proběhne věcné hodnocení projektů v rámci 1. a 3. výzvy OP IROP. Výzva č. 160/06_16_075/CLLD_16_01_026 a Výzvyč. 149/06_16_038/CLLD_16_01_026.

Zde je pozvánka

——————————————————————————————————

Proškolení Výběrové komise k výběru projektů v rámci 1. a 3. výzvy OP IROP

Ve středu 19. 9. 2018 proběhlo proškolení Výběrové komise k Věcnému hodnocení projektů v rámci 1. a 3. výzvy operačního programu IROP.

Zde je zápis ze zasedání.

Krajské setkání MAS Vysočina

V úterý 25. 9. 2018 od 9:00 hodin se v prostorách Univerzitního centra v Telči uskuteční Krajské setkání MAS kraje Vysočina. Setkání je určeno všem MAS z kraje Vysočina. 

 

Program setkání ZDE

————————————————————————————————————-

Výběrová komise a následně Výkonná rada vybrala v jednotlivých Fichí žádosti k financování. Tabulku s vybranými a nevybranými žádostmi najdete ZDE

Výběrová komise v rámci 2. Výzvy Programu rozvoje venkova bude zasedat ve čtvrtek 28. 6. 2018 v kanceláři MAS Telčsko ve 13.00 hodin. Zde program ke stažení 

Do čtvrtka 31. 5. 2018 bylo možné podávat žádosti do Programu rozvoje venkova na MAS Telčsko! Nyní probíhá kontrola FNaP (formální a přijatelnosti). Seznam přijatých žádostí ZDE

16. 5. 2018 byla ukončena 4. výzva v rámci operačního programu Zaměstnanost – víceZDE

 

Aktuální výzvy MAS Telčsko

POZOR! 1. výzva Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání a 2. výzvaInvestujeme do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko BYLY PRODLOUŽENY DO 31. ČERVENCE 2018 do 12:00 hodin!

1. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS

160/06_16_075/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS 1. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

30. 4. 2018
Semináře pro žadatele 4. 5. 2018 9:00
Datum příjmu žádostí o podporu 14. 5. 2018 8:00
Datum ukončení příjmu žádostí
o podporu
31. 7. 2018 12:00
Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2020

SEMINÁŘ k vyhlášené výzvě se bude konat v pátek 4. 5. 2018 od 9:00 o 10:30 hodin.

Více informací k výzvě ZDE

Pozvánka na seminář

 

_________________________________________________________________________

2. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS

028/06_16_073/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS 2. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do oprav
a oživení památek na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

30. 4. 2018
Semináře pro žadatele  
Datum příjmu žádostí o podporu 12. 9. 2018 8:00
Datum ukončení příjmu žádostí
o podporu
15. 11. 2018 12:00
Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2020

Více informací k výzvě ZDE

 

_________________________________________________________________________

3. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS

149/06_16_073/CLLD_16_01_026

Název výzvy MAS 3. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů
na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

30. 4. 2018
Semináře pro žadatele 4. 5. 2018 v 10:30
Datum příjmu žádostí o podporu 12. 9. 2018 8:00
Datum ukončení příjmu žádostí
o podporu
31. 7. 2018 12:00
Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2020

SEMINÁŘ k vyhlášené výzvě se bude konat v pátek 4. 5. 2018 od 9:30 o 11:30 hodin.

Více informací k výzvě ZDE

Pozvánka na seminář

 

___________________________________________________________________

2. Výzva Program rozvoje venkova

Číslo výzvy MAS

15/000/00000/563/000146/V002

Název výzvy MAS Výzva MAS TELČSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 3. 2018
Semináře pro žadatele 10. 4. 2018
Datum příjmu žádostí o podporu 25. 4. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí
o podporu
31. 5. 2018
Termín registrace projektů
na RO SZIF
11. 7. 2018

SEMINÁŘ Jak podat žádost v Portálu Farmáře a další informace k výzvě –
v úterý 10. 04. 2018 od 10:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Více informací k výzvě ZDE

Pozvánka na seminář k PRV

 

_________________________________________________________________________

4. výzva MAS Telčsko – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

Číslo výzvy MAS 520/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MAS

Výzva č. 4 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 26. 03. 2018
Datum zpřístupnění žádostí o podporu 16. 04. 2018, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 16. 04. 2018, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 05. 2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 10. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v systému ISKP14+ a další informace k výzvě –
ve středu 04. 04. 2018 od 13:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.

Více informací k výzvě ZDE

Pozvánka na seminář

 

________________________________________________________________________

PRV – zde je letáček ke stažení

Koncem března se MAS Telčsko chystá vyhlásit 1. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Již nyní si můžete v rámci uvedených FICHÍ připravovat své projekty. Zde najdete všechny potřebné informace.

Důležitá jsou pro vás Pravidla pro PRV

Zde je přehled FICHÍ, které se budou v rámci 1. výzvy vyhlašovat:

OPZ – zde je letáček ke stažení

Další výzva se bude týkat opět programového rámce OPZ – 4. výzvy se bude zaměřovat pouze na Zaměstnanost a bude vyhlášena také koncem března. Alokace výzvy je: 2.593.800,- Kč – zde si můžete zatím nastudovat Obecná a Specifická pravidla.

____________________________________________

Pozvánka na zasedání Výběrové komise pro výběr projektů ve výzvách OPZ MAS Telčsko

Dne 20. 3. 2018 od 13 hodin  bude zasedat výběrová komise MAS TELČSKO z.s., která bude hodnotit žádosti o dotaci zaregistrované ve výzvách Operačního programu Zaměstnanost:

  • Výzva č. 1 – Sociální služby na území MAS Telčsko, z. s.
  • Výzva č. 2 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko, z. s.
  • Výzva č. 3 – Prorodinná opatření MAS Telčsko, z. s.

Pozvánka na jednání výběrové komise MAS TELČSKO z. s. ke stažení ZDE.

_________________________________________________________________________

 

Pozvánka na kurz Řez ovocných stromů

 

 

Příjem žádostí OPZ byl ukončen

Příjem žádostí do Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy: Sociální služby na území MAS Telčsko, Prorodinná opatření na území MAS Telčsko a Zaměstnanost na území MAS Telčsko byl ukončen ve středu 17. 1. 2018 ve 12:00 hodin.
Děkujeme všem zájemcům za jejich projektové žádosti, které do těchto výzev zaslali.

_________________________________________________________________________

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. výzvy – Sociální služby na území MAS Telčsko

Seznam přijatých žádostí v rámci 2. výzvy – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

Seznam přijatých žádostí v rámci 3. výzvy – Zaměstnanost na území MAS Telčsko

_________________________________________________________________________

 

MAS TELČSKO VYHLAŠUJE první výzvy
v rámci operačního programu ZAMĚSTNANOST
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Upozornění: 
Termín příjmů žádostí v rámci operačního programu Zaměstnanost u všech opatření: Sociální služby, Prorodinná opatření a Zaměstnanost je prodloužen
do 17. 1. 2018!

Výzva MAS Telčsko – Výzva č. 1  – Sociální služby na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS 262/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MAS

Výzva č. 1 – Sociální služby na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 20. 11. 2017
Datum zpřístupnění žádostí o podporu 20. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 20. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 17. 1. 2018, 12:00 hodin

Podrobné informace k vyhlášené Výzvě najdete zde

 

Výzva MAS Telčsko – Výzva č. 2 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS 265/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MAS

Výzva č. 2 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 20. 11. 2017
Datum zpřístupnění žádostí o podporu 20. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 20. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 17. 1. 2018, 12:00 hodin

Podrobné informace k vyhlášené Výzvě najdete zde

 

Výzva MAS Telčsko – Výzva č. 3 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko

Číslo výzvy MAS 270/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MAS

Výzva č. 3 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 22. 11. 2017
Datum zpřístupnění žádostí o podporu 22. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 11. 2017, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 17. 1. 2018, 12:00 hodin

Podrobné informace k vyhlášené Výzvě najdete zde

_________________________________________________________________________

Strategie komunitné vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Telčsko, z.s. schválena – můžeme připravovat výzvy

23. 8. 2017 je pro MAS Telčsko významným dnem své existence. Tento den byla ze strany řídících orgánů schválena Žádost o podporu strategie č. CLLD_16_01_026. K tomuto datu splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a MAS může začít pracovat konkrétní výzvy, které pomohou rozvoji našeho území. Celkem naše MAS rozdělí do roku 2023 cca 49 mil. Kč a to obcím, zemědělským a nezemědělským podnikatelům, neziskovým organizacím atd.
_________________________________________________________________________

 

Čtvrtý závod Dračích lodí v Telči, tentokrát u Roštejnského rybníka, je za námi. Zde přinášíme umístění posádek a jejich nejlepší časy. Gratulujeme všem vítězům ve všech kategoriích a na všech třech místech a děkujeme všem zúčastněným. Doufáme, že jste si to všichni (i třeba přes malé i větší problémy) užili a těšíme se na vás opět za rok. Draci v Telči by měla být sranda a ne boj. 

Zde najdete článek o závodu a další fotky a videa: Jihlavská drbna.cz

Dalčí článek z Jihlavského deníku: Jihlavský deník.cz

———————————————————————————————————-

Pozvánka na členskou schůzi MAS Mikroregionu Telčsko

Zveme Vás na členkosu schůzi MAS Mikroregionu Telčsko – dne 28. 6. 2017 od 16.00 hodin v kanceláři Mikroregionu Telčsko.

Pozvánka

První výzvy MAS Telčsko očekáváme v druhé polovině roku 2017

Strategický plán komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroreginu Telčsko pro období 2014 – 2023 prošel již dvěma stupni hodnocení Řídicích orgánů IROP, OPZ a PRV.  Nyní čekáme na vyjádření po zanesení III. formálních připomínek.

Zde najdete SCLLD v podobě po všech dosavadních hodnoceních: SCLLD dokument

Pokud nám bude strategie plně schválena a akceptována, tak první výzvy můžete očekávat na podzim 2017.

O všem vás budeme v předstihu informovat, pro žadatele o dotaci budou uspořádána školení.

_________________________________________________________________________

Geopark Vysočina se stal 8. národním geoparkem v České republice!

Dne 23. ledna 2017 předal ministr životního prostředí Richard Brabec během slavnostního setkání v prostorách Konírny státního zámku v Telči certifikát „Národní geopark“ starostovi Telče a předsedovi Mikroregionu Telčsko Romanu Fabešovi.

Certifikace geoparku nejen že otevírá dveře ke spolupráci s ostatními národními a globálními geoparky, ke vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe a inspirace, ale také zavazuje geopark k ustavičné dlouhodobé práci, spolupráci v území, vytvoření ucelené nabídky cestovního ruchu a její následné propagace.

Naplnění či nenaplnění počátečních cílů a vizí bude hodnoceno každé čtyři roky, kdy bude nutné skutky obhájit certifikát před experty z Rady národních geoparků. Čas tedy ukáže, zda Geopark Vysočina naplní jeho strategii, která zní „Udržet a podporovat charakter území, jeho přírodní bohatství, kulturu, estetiku, historické dědictví, kvalitu života obyvatel, a to na základě principů udržitelného rozvoje.“

 

 

________________________________________________________________________

Pověsti z našeho mikroregionu

Každé město, obec či malá ves jsou studnicí příběhů. Pověsti – příběhy, které se šířily především převyprávěním sousedů, rodičů a prarodičů dětem, se naštěstí díky horlivým sběratelům zaznamenávaly a mohou tedy i dnes přinést a odhalit nejedna tajemství: odkud pochází třeba název té a té ulice, co se stalo v tom a tom mlýně či jaká událost doprovází ten a ten dům. A právě taková to odhalení přinášejí pověsti z našeho regionu.

Pověsti nejen z okolí Nové Říše, ale i z okolí Telče se dochovaly také díky aktivnímu přístupu některých pedagogů, kteří je s dětmi ze základních škol sepisovali a také ilustrovali. Vznikly tak ucelené sborníky a bylo by škoda, kdyby zůstaly zastrčené v šuplíku psacího stolu.

Proto jsme pro vás připravili další, snad zajímavou rubriku – Pověsti z našeho mikroregionu. Možná by to mohla být výzva i pro vás. Posílejte nám na e-mail: telcsko@telcsko.cz pověsti z vašeho místa a my je tady otiskneme. Dnes začínáme pověstí z okolí Nové Říše. Příště tady může být ta vaše.

—————————————————————

O loupežnících

Když jdeme po silnici z Nové Říše do Zdeňkova, vidíme po    pravé straně silnice zasazený kámen s letopočtem a zašlým nápisem. O tomto místě se vypráví tato pověst.

V dávných dobách žili v okolních lesích loupežníci. Přepadali pocestné a loupili po okolí. Jednoho dne přijeli i do Nové Říše. V dolním konci žil kovář. Loupežníci k němu vtrhli a chtěli, aby jim okoval koně. Kovář je odmítl, ale loupežníci ho přemohli. Když jim nechtěl koně okovat ani po dobrém ani po zlém, odvlekli ho na kopec za Novou Říši. Tam se ho vůdce loupežníků ještě jednou zeptal. Když kovář ani teď nepovolil, loupežníci ho zamordovali.

Na tuto věc se zapomnělo. Později tam by zasazen kámen. Na něm byl vytesán nápis a letopočet. Na straně je vytesáno kovářské kladivo, které dodnes připomíná statečnost kováře z Nové Říše.

(R. Fabeš *1959, Nová Říše)

_________________________________________________________________________

 

Cyklojízda Geoparkem Vysočina

Zveme Vás na další cyklojízdu, která se letos uskuteční 9. – 10. června 2016

Tentokrát pojedeme po krásách Geoparku Vysočina. Již teď se můžete hlásit na: mas@telcsko.cz, nebo na tel.: 778 412 690. Bližší informace zde najdete co nejdříve. _________________________________________________________________________

Dračí lodě – 30. července 2016

Do 3. ročníku amatérského závodu dračích lodí na             Štěpnickém rybníku v Telči se mohou hlásit tými z celé ČR. Přihlášky si můžete stáhnout na: http://www.dragonboard.cz/draci_v_telci2016.php
a posílat je na mas@telcsko.cz
________________________________________________________________________

Schválení SCLLD (strategie) MAS Mikroregionu Telčsko 2014 – 2020

Výkonná rada dne 19. 1. 2016 na svém jednání v Telči schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a doporučila ji ke schválení na Členské schůzi, která se konala 16. 2. 2016 a kde byla SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko schválená.

Další dokumenty a povinné přílohy a celá strategie ZDE

_________________________________________________________________________

Zprávy a novinky z MAS Mikroregionu Telčsko

2.12. 2015 obdržela Místní akční skupina Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. z Ministerstva zemědělství ČR osvědčení o splnění standardů MAS na období 2014 – 2020.

Tato standardizace je jednou z podmínek pro umožnění čerpání evropských dotačních prostředků na území působnosti MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Osvědčení o standardizaci

 

Vrcholí práce na Strategickém plánu LEADER pro rok 2014 – 2020

Bližší informace o průběhu SCLLD a CLLD najdete: ZDE

Koncem roku 2015 vrcholí práce na dokončení Strategického dokumentu – plánu LEADER pro rok 2014 – 2020Začátkem ledna se tedy uskuteční Členská schůze, jakožto nejvýšší orgán MAS M Telčska, kde bude mezi nejdůležitěšími body setkání seznámení se s aktuálním zněním Strategie.

Členům MAS M Telčska bude znovu představena analytická část a zároveň – důležitá – část strategická, kde jsou rozpracována jednotlivá opatření a finanční plány pro období 2014 – 2020. 

Strategie Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko bude na této Členské schůzi schválená. Poté se bude podávat ke kontrole a schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento krok je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání prostředků prostřednictvím místních akčních skupin v dalších letech. 

Dalším bodem bude seznámení s možností čerpaní financí v jednotlivých dotačních titulech přes MAS v IROPu a PRV.

______________________________________________________________________

Aktuální dotační tituly z MMR 

Podpora obnovy a rozvoje venkova: uzávěrka je 15. 1. 2016

Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):

DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (možnost výstavby hřišť)
DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

odkaz pro bližší informace: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016

Pro oblast cestovního ruchu je vypsán dotační titul: Cestovní dostupné všem – uzávěrka: 15. 1. 2016

Odkaz: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem

Seminář k tomuto dotačního titulu:

9. 12. 2015 se bude v Praze konat seminář k tomuto programu – viz odkaz: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem

________________________________________________________________________

Výzvy operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost

Avizované výzvy byly vyhlášeny a jsou k dispozici ve složkách u jednotlivých programů na http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

 

Výzvy / programy podpory OP PIK

Termín vyhlášení: 29. května 2015

Název výzvy / programu podpory OP PIK Příjem registračních žádostí Příjem plných žádostí Druh výzvy Plánovaná finanční alokace
Potenciál Od 1. 6. (od 15:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015 kontinuální 1,5 mld. Kč
INOVACE — Inovační projekt Od 2. 6. (od 13:00 hod)

do 30. 11. 2015

září — leden 2016 kontinuální 4 mld. Kč
Partnerství znalostního transferu / PZT Od 2. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015 kolová 300 mil. Kč
Spolupráce — klastry Od 2. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015 kolová 500 mil. Kč
Technologie (mikropodniky)   od 1. 6. (od 13:00)

do 31. 10. 2015

kontinuální 250 mil. Kč
Nemovitosti Od 1. 6. (od 14:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — leden 2016 kontinuální 1,5 mld. Kč
Školicí střediska Od 2. 6. (od 10:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015 kolová 500 mil. Kč
Marketing — IVV   od 2. 6. (od 11:00)

do 30. 11. 2015

kontinuální 300 mil. Kč
Úspory energie Od 1. 6. (od 12:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — leden 2016 kontinuální 5 mld. Kč
ICT a sdílené služby Od 2. 6. (od 9:00 hod)

do 31. 8. 2015

září — listopad 2015 kolová 1,5 mld. Kč

 

Metodiky společné pro všechny programy OP PIK (Pravidla pro výběr dodavatelů, publicitu apod.) najdete na http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik

Příjem žádostí probíhá přes jednotný systém pro administraci evropských dotací (MS2014+). Edukační videa, která naleznete pod níže uvedeným odkazem, Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Uživatelskou příručku a postup zmocnění uživatelů najdete na http://www.czechinvest.org/is-kp14

Technická podpora probíhá prostřednictvím formulářů pro odeslání dotazů (v menu FAQ) a formou depeší přímo v systému MS2014+.

Harmonogram výzev najdete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs

________________________________________________________________________

Zapojili jsme se do projektu MASky SPOLU

Naše Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko se zapojila společně  dalšími osmi MAS z kraje Vysočina do projektu národní

spolupráce „MASky SPOLU“.

Tento projekt se pořádá v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.

Cílem projektu je vzájemná spolupráce a výměně zkušeností a přidané hodnoty projektů všech MAS, které se do projektu zapojily. Výstupy projektu budou zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR a budou veřejně prezentovány na seminářích.

MAS z kraje Vysočina zapojené do projektu:

Královská stezka

MAS Jemnicko

MAS Mikroregionu Telčsko

MAS Rokytná

MAS Šipka

MAS Třešťsko

Oslavka

MAS Zubří země

 

Videosnímky

V rámci projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ vznikl propagační videosnímek pro celé území Regionu Renesance, které na severu začíná Mikroregionem Třešťsko, pokračuje Mikroregionem Telčsko, Dačicko a Jemnicko a nejjižnější část tvoří území Zukunftsraum Thayaland.

Propagační videosnímek území RR můžete shlédnout na následujícím odkazu:

http://youtu.be/SUZnb_KfKOk

Následně vznikly filmy pro jednotlivé mikroregiony, snímek pro Mikroregion Telčsko, najdete na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=yTl1ZDhM6Tk