Seznam členů:

Členové zastupující soukromý sektor:

 1. Agrika, k.s. (Petr Novák) – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky
 2. Bohumil Novák – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky
 3. Luboš Nosek – zájmová skupina: Služby a podnikání
 4. TIRAD, s.r.o. (Stanislav Veselý) – zájmový skupina: Služby a podnikání
 5. Ing. Arch. Jiří Ondráček – zájmová skupina: Služby a podnikání
 6. Zemědělské družstvo Telč (Pavel Poledna) – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 7. Rozvojové sdružení Zdeňkov (Lenka Mifková) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 8. Záchranná stanice volně žijících zvířat (Pavel Dvořák) – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 9. Marie Prknová – zájmová skupina: Služby a podnikání – předsedkyně MAS Telčsko
 10. Hosova obchodní společnost, spol. s r.o. (František Hos) – zájmová skupina: Služby a podnikání 
 11. Ing. Roman Kadlec – zájmová skupina: Služby a podnikání
 12. Sportovní klub Mrákotín (Miroslav Vaňoušek) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 13. MVDr. Petr Hawerland – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 14. Mgr. A. Vladimír Sequens – zájmová skupina: Služby a podnikání
 15. Antonín Brychta – zájmový skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 16. Jana Cechová – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 17. Orel jednota Telč (Jaroslav Kadlec) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 18. Novoříšský kulturní spolek (Iva Strnadová) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 19. Ing. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky
 20. Ing. Dana Posádová – zájmová skupina: Služby a podnikání
 21. Sdílení o.p.s. (Eva Švecová) – zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství)
 22. Stromli – Jana Sobotková – zájmová skupina: Služby a podnikání
 23. Jitka Baďurová – zájmová skupina: Služby a podnikání

Subjekty zastupující veřejný sektor:

24. Mikroregion Telčsko (Miroslav Požár) – zájmová skupina: Místní rozvoj
25. Služby Telč, spol s. r. o. (Jaroslav Blecha) – zájmová skupina: Místní rozvoj
26. Obec Horní Myslová (Miroslav Nosek) – zájmová skupina: Místní rozvoj
27. Město Telč (Pavel Komín) – zájmová skupina: Místní rozvoj
28. Základní škola Urbanov (Hynek Vohoska) – zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství)