Seznam členů:

Členové zastupující soukromý sektor:

 1. Agrika, k.s. (Petr Novák) – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky
 2. Bohumil Novák – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky
 3. Luboš Nosek – zájmová skupina: Služby a podnikání
 4. Ing. Arch. Jiří Ondráček – zájmová skupina: Služby a podnikání
 5. Zemědělské družstvo Telč (Pavel Poledna) – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 6. Rozvojové sdružení Zdeňkov (Lenka Brychtová) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 7. Záchranná stanice volně žijících zvířat (Pavel Dvořák) – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 8. Marie Prknová – zájmová skupina: Služby a podnikání – předsedkyně MAS Telčsko
 9. Sportovní klub Mrákotín (Miroslav Vaňoušek) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 10. MVDr. Petr Hawerland – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 11. Mgr. A. Vladimír Sequens – zájmová skupina: Služby a podnikání
 12. Antonín Brychta – zájmový skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 13. Jana Cechová – zájmová skupina: Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)
 14. Orel jednota Telč (Jaroslav Kadlec) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 15. Novoříšský kulturní spolek (Iva Strnadová) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)
 16. Ing. Luděk Rux – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky
 17. Ing. Dana Posádová – zájmová skupina: Služby a podnikání
 18. Sdílení o.p.s. (Eva Švecová) – zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství)
 19. Stromli – Jana Sobotková – zájmová skupina: Služby a podnikání

Subjekty zastupující veřejný sektor:

20. Mikroregion Telčsko (Miroslav Požár) – zájmová skupina: Místní rozvoj
21. Služby Telč, spol s. r. o. (Jaroslav Blecha) – zájmová skupina: Místní rozvoj
22. Obec Horní Myslová (Miroslav Nosek) – zájmová skupina: Místní rozvoj
23. Město Telč (Jiří Pykal) – zájmová skupina: Místní rozvoj
24. Základní škola Urbanov (Hynek Vohoska) – zájmová skupina: Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství)