Řídicí výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu Telčska II je hlavním pracovním orgánem, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAPRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV volí svého předsedu a místopředsedu. Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Členové řídícího výboru

Zápisy z jednání

Zápis z Řídícího výboru 7. 10. 2019

Zápis z Řídícího výboru 26. 3. 2019