Výzva č. 4 – Zaměstnanost II.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

4. výzva MAS Telčsko – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

Výsledek věcného hodnocení výzvy č. 4:
Zápis z jednání Výběrové komise MAS naleznetezde
Prezenční listina Výběrové komise zde
Etický kodexy Výběrová komise zde
Zápis z jednání Výkonné rady MAS naleznetezde
Prezenční listina Výkonné rady MAS zde
Etické kodexy Výkonná rada zde
_________________________________________________________________________

Dne 16. 5. 2018 byl ukončen příjem žádosti v rámci 4. výzvy MAS Telčsko – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.
V současné době probíhá Formální hodnocení a hodnocení Přijatelnosti.
Seznam přijatých žádostí
__________________________________________________________________________

Prezentace ze semináře ke 4. výzvě MAS Telčsko – Zaměstnanost II.

Leták k vytištění
___________________________________________________________________________

Číslo výzvy MAS520/03_16_047/CLLD_16_01_026
Název výzvy MASVýzva č. 4 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.
Datum vyhlášení výzvy MAS26. 03. 2018
Datum zpřístupnění žádostí o podporu16. 04. 2018, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu16. 01. 2018, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu16. 05. 2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu31. 10. 2021

SEMINÁŘ Jak podat žádost v13:00 hodin v kanceláři MAS Telčsko.
Pozvánka na seminář

TEXT VÝZVY
Výzva č. 4 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

PŘÍLOHY
1. Informace o způsobu a hodnocení a výběru projektů
2. Popis podporovaných aktivit
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Obvyklé mzdy a ceny pro stanovení rozpočtu projektu
Podání projektové žádosti v ISKP14+ – prezentace – návod
Příprava podání žádosti – otázky – prezentace
NÁVOD – JAK VYPLNIT a PODAT ŽÁDOST přes ISKP14+

EDUKAČNÍ VIDEO – JAK VYPLNIT ŽÁDOST:
Představujeme ISKP
Jak založit žádost
Vyplnění žádosti I.
Vyplnění žádostí II.

KONZULTAČNÍ HODINY pro výzvy:
Pondělí: od 14.00 do 16.00 hodin
Středa: od 14.00 do 16.00 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
Tel.: 778 412 690
Tel.: 567 223 235