Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-27 (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl 2.1 – Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků


Interní postupy OP TAK MAS Telčsko

Zde sledujte výzvy MAS Telčsko v rámci OP TAK

Jedná se o program, v jehož výzvách můžete podat projekty na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivnění poskytovaných služeb.

Příjemci: malé a střední podniky, které uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS.

Forma dotace:
1. Čerpání v rámci de minimis a bez omezení CZ-NACE
2. Výše dotace 50 % pro všechny podniky
3. Výše investice v rozmezí od 200 tis. do 2 mil. Kč
4. Kontinuální výzvy od 2022 do 2026 – MAS Telčsko plánuje vyhlašovat 1. výzvu v rámci OP TAK začátkem května 2024

Užitečné odkazy:
Plakát s informacemi MAS Telčsko
Technologie MAS (CLLD) – nadřazená výzva ŘO OP TAK
Informace k podání žádosti přes systém ISKP21+
Řešení překryvu OP TAK s ostatními OP