Zájmové skupiny

Zájmová skupina – partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

1. Místní rozvoj – Veřejný sektor
Mikroregion Telčsko (Miroslav Požár)
Obec Horní Myslová (Miroslav Nosek)
Město Telč (Pavel Komín)
Služby Telč (Jaroslav Blecha)

2. Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví) – soukromý sektor
Zemědělské družstvo Telč (Pavel Poledna)
Antonín Brychta
Jana Cechová
Záchranná stanice volně žijících zvířat (Pavel Dvořák)
Petr Hawerland
Agrika k. s. (Petr Novák)

3. Cestovní ruch a památky – soukromý sektor
Mgr. Luděk Rux
Bohumil Novák

4. Služby a podnikání – soukromý sektor
Luboš Nosek
Ing. Arch. Jiří Ondráček
Marie Prknová
Ing. Arch. Vladimír Sequens
Ing. Dana Posádová
Stromli – Jana Sobotková


5. Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život) – soukromý sektor
Novoříšský kulturní spolek (Iva Strnadová)
Sportovní klub Mrákotín (Miroslav Vaňoušek)
Orel Jednota Telč (Jaroslav Kadlec)
Rozvojové sdružení Zdeňkov (Lenka Mifková)

6. Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství)
Sdílení o. p. s. (Eva Švecová) – soukromý sektor
Základní škola Urbanov (Hynek Vohoska) – veřejný sektor