Hodnocení a sebehodnocení

Seminář Hodnocení a sebehodnocení byl zaměřen na metody podnícení zodpovědnosti pro vlastní vzdělávání žáka. Osvojené metody, které naučí žáky hodnotit vlastní práci, stručně a výstižně vyjádřit ohodnocení a výsledky využívat pro zlepšení hodnocení.

Seminář připomněl, jaké formy hodnocení existují a jak je lze používat dle různých stylů učení, jako je například formy hodnocení. Důraz byl kladen také na funkce hodnocení, jako je například funkce motivační, informační, výchovně – formativní, aj. a na kritéria hodnocení.